Browse Author IndexV

Vitomir, Jelena

Vojinović, Željko, Univerzitet Novi Sad, Ekonomski fakultet u Subotici zeljko.vojinovic@ef.uns.ac.rs

Vukmirović, Nikola, Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

Vukmirović, Valentina, Doktorant Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu

Vuković, Danica, Doktorant Univerziteta Singidunum, Beograd, Srbija

Vunjak, Nenad, Redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Subotici

1 - 6 of 6 Items    .